Vahiy Kitabı’na Göre Tanrı Kuzu Değildir, Kuzu da Tanrı Değildir

“İsa Mesih’in vahyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için O’na bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna’ya iletti.”
VAHİY 1:1

İlk ayeti okuduğumuzda İsa’nın Tanrı olmadığını söyleyebiliriz. Tanrı İsa’dan farklı bir kişidir. İsa Mesih’e bu vahyi veren, O’nun Tanrsı’dır.

Vahiy 1:5-6’da “ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık” İsa Mesih’tir. İsa Mesih “bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın hizmetinde kâhinler yapmış olan” Tanrı Kuzusu’dur

Baba, Vahiy Kitabı’nda İsa’nın Tanrısı’dır. Aslında pek çok Kutsal Yazı’nın yadsınılamaz gerçeklerinden biri budur (örn. Yu. 20:17, Rom. 15:6, 2Ko. 1:3, 11:31, Ef. 1:3, 17, 1Pe. 1:3). İsa Mesih Sart’taki kilisenin yaptıklarının, Tanrısı’nın önünde tamamlanmamış olduğunu söyledi (Va. 3:2). Sadece bir ayette Baba’dan dört defa “Tanrım” diye söz ediyor (Va. 3:12). Konuşan kişi Tanrı’nın sağında olan, yani dirilen ve yücelen İsa Mesih’tir. Ve O’nun bir Tanrısı var!

Vahiy Kitabı’nda İsa Mesih sadece Baba’dan değil, olduğu gibi Tanrı’dan ayrı bir kişi olarak tanımlanmıştır.

Vahiy Kitabı, “tahtta oturan” Her Şeye Gücü Yeten Tanrı ile “boğazlanmış gibi duran Kuzu” arasında açık bir ayrım yapar (Va. 4 krş. Va. 5). İkisi asla karıştırılmamıştır. Kuzu tahtta oturan Tanrı değildir ve Tanrı Kuzu değildir. Vahiy 4’te Tanrı’nın önünde yere kapandılar, çünkü her şeyi O yarattı. Vahiy 5’te ise Kuzu Tanrı olduğu için değil, boğazlandığı için ve ayrıca kanıyla insanları Tanrı’ya satın aldığı için önünde yere kapandılar (Va. 5:10).

Herkes, Vahiy 5:6’da boğazlanmış gibi duran Kuzu’nun öldürülen ama ölümden dirilen İsa Mesih olduğunu kabul edecektir. Öte yandan Tanrı, ölmemiş ya da ölümden dirilmemiştir. Çünkü ölümsüzdür!

Tahtta oturan Tanrı ile Kuzu arasında daima bir ayrım yapılmış olduğunu göz önünde bulundurun. Yani Tanrı Kuzu değildir, Kuzu Tanrı değildir.

“Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek Tahtta oturanın ve Kuzu’nun olsun!”
VAHİY 5:13
“Dağlara, kayalara, ‘Üzerimize düşün!’ dediler, ‘Tahtta oturanın yüzünden ve Kuzu’nun gazabından saklayın bizi!’”
VAHİY 6:16
“Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu’nun önünde duruyordu.”
VAHİY 7:9
"Kurtarış, tahtta oturan Tanrımız'a ve Kuzu'ya özgüdür!"
VAHİY 7:10

Tanrı ve Kuzu arasındaki aynı ayrım Vahiy 7:17, 14:4, 15:3, 21:22, 21:23, 22:1 ve 22:3 ayetlerinde de yapılmıştır. Ayrıca Vahiy Kitabı’nda İsa ya da İsa’yı temsil eden simgeler ile Tanrı arasında da ayrım yapan pek çok ayet vardır (örn. Va. 11:15, 12:5).

Tanrı ve Kuzu’dan söz eden son iki ayette “Tanrı’nın ve Kuzu’nun tahtı” ifadesi yer alır (Va. 22:1, 22:3). Bazı Teslis inanırları, bu durumda Kuzu’nun Tanrı olması gerektiğini ileri sürer. Ama böylesi bir varsayım şu nedenlerden ötürü geçersizdir:

  1. Bu ayetlerde Tanrı ile Kuzu arasında yine bir ayrım yapılmıştır. Tanrı kim olursa olsun, Kuzu değildir. Tanrı Kuzu olmadığı gibi Kuzu da Tanrı değildir. Kuzu boğazlanıp diriltildi. Oysa Tanrı ne boğazlanmış, ne de diriltilmiştir.
  2. Böylesi bir varsayımın yapılabilmesi için, Vahiy Kitabı’nda Tanrı ile Kuzu arasındaki ayrıma değinen bütün ayetleri göz ardı etmek gerekiyor.
  3. Kuzu, Tanrı ile aynı tahta oturmuştur çünkü Tanrı O’na tahtını vermiştir. “Ben Babam'dan nasıl yetki aldımsa. . . . yetki vereceğim” (Vahiy 2:27; 3:21 krş. Matta 28:18). Benzer biçimde, RAB Tanrı Davut ve Süleyman’ı da tahtına oturtmuştu. “Böylece Süleyman babası Davut'un yerine RAB'bin tahtına oturdu” (1Ta. 29:23). Ama ne Davut ne de Süleyman Tanrı değildir. Sadece Tanrı’nın tahtında –Tanrı’nın temsilcileri olarak– yönetmeleri için Tanrı tarafından yetki verildi. Süleyman ve Davut, Tanrı’nın seçtiği ve meshettiği krallar olarak Tanrı’nın tahtına oturdular. İsa Mesih de öyle!

Vahiy Kitabı boğazlanan ama şimdi yaşayan, ölüler arasında ilk doğan, Tanrı yaratılışının başlangıcı olan İsa Mesih’in, Tanrı olmadığını açıkça gösteriyor.

Bazı Teslis inanırları, Mesih’in Tanrılığının elçilere aşama aşama ya da kademeli olarak açıklandığını ileri sürer. Eğer böyle bir şey varsa, Yeni Antlaşma’nın son kitabı olan Vahiy’de, Mesih’in açıkça Tanrı olarak tanıtılması gerekmez miydi? Ama böyle bir şey yok! Bunun yerine, Tanrı ve İsa arasında açık bir ayrım yapılıyor. Vahiy Kitabı bize İsa’nın Tanrı, Tanrı’nın ise İsa olmadığını öğretiyor!

Şunlar da ilginizi Çekebilir