Kutsal Kitap Neden Bu Kadar Önemlidir?

Kutsal Kitap, Tanrı ve O’nun yolları hakkında bilgi edinmek isteyen herkes için inanılmaz ölçüde önemlidir.
“Tanrı kimdir?”, “Tanrı ne istiyor?”, “Tanrı'nın yolları yaşamımızı nasıl etkiler?” gibi soruların gerçek yanıtı için Kutsal Kitap dışında başvurabileceğiniz başka hiçbir kaynak yoktur.

Neyin doğru, neyin gerçek ve hak olduğunu bilmek için Kutsal Kitap’ı anlamak çok önemlidir. Kutsal Kitap’ı okumak, yalnızca “ilahiyat alanında eğitim görmüş” kişilere değil, bütün insanlığa yönelik bir şeydir. Kutsal Kitap, bütün insanlığın varlığımıza ilişkin gerçeğin ne olduğu konusunda bilgi sahibi olabilmesi için yazılmıştır.

Evet, Müslümanlar’da Kuran, Mormonlar’da Mormon Kitabı, Bahailer’de Kitab-ı Akdes, Zerdüştler’de Avesta, Ezidiler’de Meshaf-ı Reş, Hindular’da Vedalar, Budacılar’da Pali Derlemesi, Sihler’de Guru Granth Sahib gibi başka birçok sözde kutsal yazıların olduğu doğrudur. Bu yazıların içerikleri birçok yönden Kutsal Kitap’a benzese de, bir çok yönden temel farklılıklar da vardır.

Kutsal Kitap’ın en eski sahifeleri, bu diğer sözde kutsal kitapların herhangi birinden çok önce, MÖ 1400 dolaylarında kaleme alınmıştır, oysa bunların çoğu MS ya da MÖ 500-1000 dolaylarında kaleme alınmıştır. Hepsinden önce gelmiş olan Kutsal Kitap’tır. Bu, diğer kitapların neden Kutsal Kitap’a benzer düşünceler içerdiğini anlamamıza yardımcı olabilir. Kutsal Kitap’ın büyük bölümünün görgü tanıkları tarafından kaleme alınmış olması da dikkate değerdir. Bu insanlar gördükleri olaylar hakkında yazmışlardır. Buna karşılık Kuran, olayları gören değil, kendisine sonradan “vahyedilen” Muhammet tarafından yazılmıştır. Joseph Smith ve Mormon kitabı için de inananları tarafından aynı şey anlatılır.

“Önemli” Derken?

Evet, Kutsal Kitap’ın önemli olduğunu söylüyoruz ve bizimle birlikte Kutsal Kitap da aynı şeyi kendisi için söylüyor. Önemli olmanın da ötesinde, Tanrı’nın sözü olduğunu ve doğrudan doğruya insanlara sunulmuş ilahi bir vahiy olduğunu söylüyor.

“Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esinlemesidir. Gerçeği öğretmeye, yüreği eleştirmeye, yaşamı düzeltmeye ve doğruluk yolunda eğitmeye yarar” (2Ti. 3:16).

Bütün bunlar ne anlama geliyor? Bu ayette geçen Türkçe “Tanrı esinlemesi” ifadesi, özgün Grekçe’de “theopneustos” sözcüğünün çevirisidir çevirisidir. Sözcük anlamıyla, “Tanrı üfledi” anlamına gelir. Sıkıştırılan hava ile çalışan düzenekleri tanımlamak için kullanılan pnömatik sözcüğü de bu sözcükte geçen “pneustos” ile ilişkilidir. Bu, Kutsal Kitap’ın gerçekten doğrudan doğruya, O’nun ağzından, doğrudan Tanrı’dan çıktığı anlamına gelir. Yazmak için farklı insanları kullanmışsa da onlar yalnızca O’nun sözlerini kaleme alan yazarlar olmuştur.

Tanrı, sözünü belirli bir amaçla üflemiştir. Ayette de belirtildiği gibi Kutsal Kitap'ın verilmesinin bir nedeni vardır.

  • “Öğretmek”: Bir kimsenin bir şeyi gerçek yönüyle kavramasına yardımcı olmak, bir şeyin gerçekliğinin zihinlerde oluşturulması, bir şeyi gerçek haliyle bildirmek.
  • “Eleştirmek”: Bir şeyin kötülüğünü ya da çirkinliğini anıp onu yermek, kınamak.
  • “Düzeltmek”: Bir şeyi düzeltmek, daha iyi hale getirmek.
  • “Eğitmek”: Bir kimseye amaca ulaştıracak yolu göstermek, bu yol için rehberlik etmek.

Bu noktaları başka sözlerle nasıl ifade edebiliriz? Kutsal Kitap şu soruların yanıtlarını bulmamızı sağlar:

  • Tanrı kimdir ve bizden ne istiyor?
  • Tanrı'nın var olduğuna ve vaatlerini gerçekleştireceğine ilişkin kanıtlara sahip olduğumuzu nasıl bilebiliyoruz?
  • Yanlış hal ve hareketlerimize nasıl son verebiliriz?
  • Yanlış hal ve hareketlerimiz yerine Tanrı’nın huzurunda nasıl daha doğru hal ve hareketler yerleştirebiliriz?

İşte, Kutsal Kitap’ın gerçek yazarının Tanrı olduğunu açıklayan diğer bazı Kutsal Kitap ayetleri:

“Bunları insanî hikmetin öğrettiği söz ile değil, ancak ruhanî şeyleri ruhanî sözlerle birleştirerek Ruhun öğrettiği söz ile söyliyoruz” (1Ko. 2:13 KMEYA).

“Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi” (İbr. 1:1).

“Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı’nın sözlerini ilettiler” (2Pe. 1:21).

“RAB'bin Ruhu benim aracılığımla konuşuyor, Sözü dilimin ucundadır” (2Sa. 23:2).

Kutsal Kitap, okumamız ve inanmamız yönünden inanılmaz ölçüde önemlidir.

“Çocukluğundan bu yana Kutsal Yazılar'ı biliyorsun. Mesih İsa'ya iman yoluyla seni kurtuluş için bilgili kılmaya yeterlidir bunlar” (2Ti. 3:15).

Yalnızca bu kitap aracılığıyla kurtuluş umuduna sahip olabiliriz. Kurtuluş yalnızca kurtulmakla ilgilidir. Neyden kurtulmak? Yanlış yapmaya yönelik doğal eğilimlerimizden ve ölümden! Kutsal Kitap mezarın ötesinde bir umut sunar. Bu umut, İsa Mesih’e ilişkin müjdeye iman etmekten geçer.

İman nedir? İsa Mesih’in dünyaya geldiğine ve O’nun hakkında söylenen her şeyin doğru olduğuna ilişkin bir inanç, güçlü bir inançtır.

Hatalar Yok mu?

Bazı kimseler Kutsal Kitap’ın hatalar içerdiğine ve böylece yanılabilir olduğundan ve Tanrı'dan olmadığından söz edebilir. Kutsal Kitap’ın her ayeti kendi bağlamı içinde ele alınmalı ve dikkatle incelenmelidir. Unutmayın ki Kutsal Kitap, düşüncesi yönünden bizden çok üstün olan Tanrı’nın sözü olduğundan anlayışımızda sınırlı kalabiliriz. Sınır biziz, Tanrı değil!

Hataların Kutsal Kitap’a sızmış olabileceği yerler, kopyalama sırasında yapılan yazım hatalarına ya da çeviriye bağlı hatalar olabilir. Kutsal Kitap başlangıçta ağırlıklı olarak İbranice ve Grekçe kaleme alınmıştır ve bu nedenle diğer dillere çevrilirken zaman zaman hatalar yapılmıştır. Anormallikler ve çelişkiler Orijinal metinde yoktur. Bir tutarsızlığın çözümü özgün dillerde olabilir.

Her şey midir?

Kutsal Kitap gerçekten her şey midir? Yalnızca eski bir kitap değil midir? Değildir! Tanrı, O’nun dünyaya ve bize ilişkin tasarısı ve amacıyla iligili TEK kaynaktır. TÜMÜYLE Tanrı tarafından verilmiştir. HATASIZDIR, var olan tek hatalar insanların ayetleri başka yerlere geçirirken ya da başka dillere çevirirken yaptığı hatalardan kaynaklanmaktadır.

Bu nedenle Mesih’te Kardeşler olarak inandığımız HER ŞEYİ Kutsal Kitap’a dayandırıyoruz. Evet, Kutsal Kitap’ı okumak ve anlamak çok önemlidir.

İsa Mesih: Kral ve Kurtarıcı

Tanrı Üçlük mü?

Kutsal Kitap: Dünya'nın En Önemli Bildirisi

ame Surname