Hristiyanlar neden Kuran’a inanmıyor?

03/03/2023

Soru Ayrıntısı

Biz Müslümanlar Tevrat, Zebur ve İncil’in Allah’tan geldiğine iman ediyoruz, hatta bu kitaplardan birine inanmayan dinden çıkar ama siz Hristiyanlar Kuran’ın Allah’ın kelâmı olduğuna inanmıyorsunuz. Sizi Kuran’a inanmaktan alıkoyan nedir?

Yalın sözlerle, Kutsal Kitap –Tevrat, Zebur ve İncil– Tanrı’nın “kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdiğini” söyler (2Pe. 1:3). Tanrı’nın, kendisini tanımamız için verdiği en büyük şey sözü olan Kutsal Kitap’tır.

2. Timoteos 3:16 ayetinde belirtildiği gibi Kutsal Kitap “öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek” amacıyla verilmiştir. Dahası, İsa'nın elçisi Pavlus’un genç Timoteos’a yazdığı mektupta Kutsal Kitap’ın “Mesih İsa'ya iman yoluyla kurtuluş için bilgili kılmaya yeterli” olduğunu okuyoruz (2Ti. 3:15 KKDEU). 

Bütün bunlar Hristiyanlar’ın Kuran’ı Tanrı Sözü olarak kabul etmemesinin başlıca nedenidir. Kuran’ın, “Tanrı yolunda yürmemiz için gereken” başka bir kitap olamayacağı bir yana, Tanrı’yı sözü olan Kutsal Kitap’tan farklı tanıtarak kurtuluş ve sonsuz yaşam yolundan alıkoymaktadır. 

İsa Mesih, sonsuz yaşamın tek gerçek Tanrı’yı ve gönderdiği İsa Mesih’i tanımak ile mümkün olduğunu (Yu. 17:3), Tanrı’yı tanımayan ve İncil'e uymayanların, “İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman” cezalandırılacağını söyler (2Se. 3:6-8).

Sonuç olarak, Kuran “Tanrı yolunda yürümemiz için gereken” başka bir şey olamayacağı için ve Kutsal Kitap “kurtuluş için bilgili kılmaya yeterli” olduğu için Hristiyanlar’ın Kuran’ı kabul etmesi, ayrıca Kuran tek gerçek Tanrı’yı ve gönderdiği İsa Mesih’i yanlış tanıttığı için Tanrı Sözü olarak görmeleri mümkün değildir.

Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın Sözü olduğunu anlamak ve Kutsal Kitap dışında başka bir kitabın Tanrı’dan olamayacağını görmek için Kutsal Kitap’ı ön yargısız bir biçimde okumak önemlidir. Kutsal Kitap’ın sayfaları, insanoğlunun yaşamında yer alan her türlü zorluğa ve sevince dokunur. İçinde insan doğasının derinliklerine dair birçok öğreti, öykü ve örnek vardır. Kutsal Kitap, bizlere insanlığın başlangıcından beri hiç tükenmeyen Tanrı’nın sevgisi ve merhameti hakkında birçok şey öğretir. Buna rağmen önyargılarımızın, belirli inançlarımız ve yaşam deneyimlerimizin, Kutsal Kitap’ı okurken onu anlamamızı engellemesi mümkündür. Önyargılardan arınmak için, Kutsal Kitap’ı yalnızca okumakla kalmayıp, onu anlamak için dua etmek gerekir. Kutsal Kitap, doğrudan Tanrı’nın sözleri olduğundan, O’nun rehberliğine ihtiyacımız vardır. Böylece, Kutsal Kitap’ta bulunan gerçekleri daha iyi anlayabilir ve yaşamımızı Tanrı’nın istediği biçimde yaşayabiliriz.


En Son Sorulan Sorular