Tanrı Üçlük müdür?

04/04/2023

Tanrı Üçlük müdür?

Tanrı'yla İsa Arasınsındaki İlişki Nedir?

Kutsal Kitap'ta Tanrı'yla İsa arasındaki ilişkinin durumunu çok açık bir şekilde ifade eden birçok ayet vardır. Kutsal Kitap İsa'nın Tanrı'nın Oğlu, Tanrı'nın da İsa Mesih'in Babası olduğunu söyler.

Meleğin Meryem'e söylediği şuydu:

"İşte gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O ulu olacak ve kendisine En Yüce Olan'ın Oğlu denecek" (Luk. 1:31, 32).

İsa'nın vaftizinde ise gökten bir ses şöyle dedi:

"Sevgili Oğlum budur. O'ndan hoşnudum" (Mat.3:17).

Bütün iyi babalar itaatkâr çocuklardan hoşnut olur. Tanrı da bir istisna değildir. Nasıl ki olağan bir baba oğluyla aynı kişi değilse, Tanrı da Oğlu İsa'yla aynı değildir.

İsa Mesih Babası'nın suretidir ve insanlara Tanrı'nın kişiliğini yansıtmıştır (İbr. 1:3 KMEYA). Aynaya baktığınızda görüntünün size ait olduğunu bilirsiniz. Ancak fiziksel olarak görüntü siz değilsinizdir; bu bir yansımadır. Aynı şekilde İsa, Tanrı ile aynı varlık değildir. O Tanrı'nın kişiliğini insanlara yansıtıyordu.

Babalar her zaman çocuklarından önce var olur. Tanrı her zaman vardı. Fakat İsa, Tanrı'nın Oğlu olarak her zaman var değildi. Petrus İsa hakkında Tanrı'nın iç düşüncesinde 'ezelden bilindiği'ni ve 'vakitlerin sonunda izhar olunduğunu' söyler (1Pe. 1:20 KMEYA).

İsa doğana dek yoktu. İsa'nın doğmasının nedeni, "Tanrı dünyayı o denli sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, her kim O'na iman ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun" (Yu. 3:16). Tanrı Oğlu'nu verdi. Sözcükler daha anlaşılır olabilir miydi?

Nasıl ki Tanrı İsa'ya "sevgili Oğul" diye seslenmişse, İsa da Tanrı'ya sık sık "Baba" diye seslenmiştir. Kendisi, "Eğer beni seviyorsanız, Baba'ya gittiğim için sevinç duyarsınız. Çünkü Baba benden üstündür" dedi (Yuh. 14:28). Eğer Tanrı daha üstünse, O ve İsa nasıl aynı varlık olabilir?

Kendisine çağların bitimine ilişkin soru sorulduğunda, "O güne ve saate ilişkin hiç kimsenin bilgisi yoktur: Ne gökteki meleklerin, ne de Oğul'un. Yalnız Baba bilir" dedi (Mar. 13:32). Eğer Tanrı biliyor ama İsa bilmiyorsa, onlar nasıl aynı olabilirler?

Diriltilişinden sonra İsa, "Babam'ın ve Babanız'ın, Tanrım'ın ve Tanrınız'ın yanına çıkıyorum" dedi (Yu. 20:17). Elçi Pavlus da Tanrı'dan "Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası" olarak söz etmiştir (2Ko. 11:31). Tanrı ve İsa ayrı varlıklardır.

Elçi Pavlus ve Yuhanna, Tanrı'yla İsa arasındaki ilişkiyi anlamışlardı. Pavlus şöyle dedi: "Her erkeğin başı Mesih'tir. . . . . Mesih'in başı Tanrı'dır" (1Ko. 11:3). O sırada İsa ölümsüzdü ve gökteydi ama yine de Tanrı'yla eşit değildi.

Gerçekte, İsa Tanrı değil, hâlâ bir insandır. Elçi Pavlus, "Tek Tanrı vardır; Tanrı'yla insanlar arasında da tek arabulucu: İnsan olan Mesih İsa" der (1Ti. 2:5). Tanrı hiçbir zaman "Tanrı'nın Oğlu" olarak adlandırılmamıştır. İkisi farklıdır.

Elçi Yuhanna, "Her kim İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu açıkça söylerse, Tanrı o kişide kalır, o da Tanrı'da kalır" demiştir (1Yu. 4:15). İşte söylüyoruz: "İsa Tanrı'nın Oğlu'dur." Aynen öyle!

İsa İncil'de Ne Diye Adlandırılır?

Çoğu zaman "İsa", "Mesih", efendi anlamında "Rab" ve öğretmen anlamında "Rabbî" olarak adlandırılır. Ayrıyeten,

  • İnsanoğlu (81 defa);
  • Tanrı'nın Oğlu (27 defa)
  • Davut oğlu (17 defa)
  • Sevgili Oğul (8 defa)

olarak adlandırılır.

İsa, insan bir anadan doğduğundan, "İnsanoğlu" olarak; Babası Tanrı olduğundan, "Tanrı Oğlu" olarak; Kral Davut'un soyundan geldiğinden ve dünyaya gelip kral olarak Davut'un tahtına oturacağından "Davut Oğlu" olarak (Luk.1:32-33); Tanrı'ya karşı itaatkâr olduğundan "sevgili Oğul" olarak adlandırılmıştır.

Tüm bu 133 referansta İsa, Oğul olarak adlandırılmıştır. İsa, Baba'dan, yani Tanrı'dan başkasıdır. Kutsal Kitap'ın bu kadar bol miktarda sunduğu kanıtı kabul etmemiz gerekir.

İsa Neden Tanrı Olamaz?

Tanrı ve İsa amaçta bir olsalar da, onların işleri farklıdır. Tanrı Adem'e bir seçenek sundu. Adem ise Tanrı'ya itaatsizlik ederek günahkâr oldu. İnsan ırkının her bir üyesi, bunun bir sonucu olarak ölümlüdür. Günahsız bir adam, kurtuluşu sağlamak üzere insanları Tanrı'ya döndürmek durumunda kaldı. Bu adam, İsa Mesih'tir (1Ko. 15:20-23, 42-49). Tanrı ölümsüz ve günahsız olduğundan, bu işi başlı başına yapamazdı. O kötülükle denenemez (Yak. 1:13). Tanrı'nın aksine, İsa ölümlüydü, denenebilirdi ve işlememesine karşın, günah da işleyebilirdi (İbr. 2:18; 4:15). Tanrı, 'dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye'Oğul'nu verdi (Yu. 3:17).

"Biz henüz günahkârlar iken, Mesih bizim için öldü"; "Onun vasıtası ile gazaptan. . . . . kurtulacağız" (Rom. 5:8-9).

Tanrı günah işleyemez ya da ölemez. Bu nedenle bizim için ölebilecek olan İsa Mesih'in aracılığıyla kurtuluşumuzu sağlamıştır. Eğer İsa günah işleyemeyen bir varlık olsaydı, O'nun günah üzerindeki zaferinin hiçbir anlamı olmazdı. Bu nedenledir ki, İsa "Teslis"in bir parçası değildir.

Kutsal Ruh Kim ya da Nedir?

Tanrı ve İsa'nın, "Teslis"in iki parçası olmadığını biliyoruz. O halde Kutsal Ruh da var olmayan bir şeyin üçüncü parçası olamaz. Kutsal Kitap, Kutsal Ruh'un Tanrı'nın gücü olduğunu söyler. Kutsal Ruh davranışları denetleyen bir şahsiyet değildir. Kendisi'ne ait olan Ruhu denetleyen Tanrı'nın Kendisi'dir. Melek Meryem'e, "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek" demişti (Luk. 1:35). Hakikat basit bir şekilde açıklanmıştır. Tanrı, Oğlu İsa'yı varlığa getirmek için Ruhu'nu kullandı.

Gelecekte Tanrı'yla İsa Arasındaki İlişki Ne Olacak?

İsa şuan ölümsüz olmasına rağmen, O'nun gelecekteki rolü yine de Tanrı'nınkinden farklı olacaktır. Tanrı, Hükümranlığı'nı kurması için yakında İsa'ya dünyaya gönderecek (Zek. 9:9-10; Mat. 25:31). İsa her şeyin sonunda Hükümranlığı Tanrı'ya teslim edene dek kral olarak hüküm sürecek. Tanrı'nın ölümsüz Oğlu olarak, İsa Mesih yine de O'na tâbi olacak ki, "Tanrı herkese her şey olsun" (1Ko. 15:23-28). Biz de Tanrı'nın Hükümranlığı'nda olabiliriz. İsa geldiğinde sonsuz yaşamla kutsanmak için şunları yapmalıyız:

  • Tanrı'nın Sözü'ne inanıp O'nun buyruklarını tutmak;
  • Tanrı'nın armağanının, yani "biricik Oğlu"nun değerini bilmek;
  • Ve "bizim için ölen" İsa Mesih'in işine önem vermek.

Son sözü İsa'ya bırakıyoruz:

"Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır" (Yu. 17:3 TCL02).