Tanrı'nın Hükümranlığı

04/04/2023

Yeryüzünde barış

Yeryüzünde Barış-Ne Zaman?

New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler binasının önündeki meydanın duvarında, Yeşaya 2:4'ten alıntılanan şu Kutsal Kitap ayeti yazılıdır:

"İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık."

Bu ayet, Kutsal Yazılar'da kalıcı bir barış dönemini tasvir eden birçok ayetten biridir. Bununla beraber, yeryüzünde hiçbir zaman gerçek ve kalıcı bir barış olmamıştır. Doğrusu, insanlar Tanrı'ya boyun eğinceye kadar asla gerçek barış olmayacak. İnsanlar kendi yollarında gitmeye devam ettikçe, her zaman sorun çıkacaktır. Gerçek ve kalıcı barış, ancak Efendimiz İsa dönüp Tanrı'nın Hükümranlığı'nı yeniden kurduğunda yeryüzüne gelecektir.

Yeşaya 9:6'da Efendimiz İsa Mesih'e ilişkin peygamberlik sözleri bulunur. Ve Mesih orada "Barış Prensi" olarak tanımlanmıştır. Bunu takip eden ayet şöyle diyor:

"[Hükümranlığının ve barışının] büyümesi son bulmayacak."

Zekeriya 9:10 bize, Tanrı'nın savaş silahlarını yok edeceğini ve Mesih'in bütün yeryüzüne barış getireceğini söyler.

"Savaş arabalarını Efrayim'den, atları Yeruşalim'den uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız uluslara barışı duyuracak, onun egemenliği bir denizden bir denize, Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak."

Zekeriya Kitabı'nda bulunan bu ayet, Efendimiz İsa Mesih'in bütün dünya üzerinde saltanat süreceğini göstermektedir. Bir başka makalede, küçük bir taşın Daniel 2'de sözü geçen heykele çarpıp onu paramparça ettiğini ve bütün dünyayı dolduran büyük bir dağa dönüştüğünü öğrendik. Bu, Mesih'in yeryüzüne dönüşünü, insan yönetimlerine ait egemenliğin sona erişini ve bütün dünyayı kaplayacak olan Tanrı'nın Hükümranlığı'nın yeniden kuruluşunu temsil eder. RAB Tanrı, Mezmurlar 2:8'de İsa'yla ilgili olarak, "Dile benden, miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vere[ceğim]" der.

Tanrı'nın Hükümranlığı'nın Kapsamı
"Sizler Yeruşalim'[in] barış[ı için dua edin], ey şehir, seni sevenler kaygıdan uzak olsun" (Mez. 122:6-7 YDÇ).

Efendimiz İsa yeryüzünün tümüne Kudüs olarak da adlandırılan Yeruşalim'den hükmedecektir. Ne var ki, Yeruşalim şu an sorunları olan bir şehirdir. Yeruşalim'in barışı, yani İsa Mesih'in "yüce kralın kenti"nde bir kral olarak hüküm süreceği zaman için dua etmeye teşvik ediliyoruz (Mat. 5:35).

Tanrı'nın, Hükümranlığı'na Yönelik Tasarısı

Tanrı'nın Hükümranlığı'na kabul edilen insanlar için yaşam çok değişik olacak. Onlara Tanrı'nınkine benzer bir özyapı verilecek, çürümezliğe ve ölmezliğe sahip olacaklar.

Bununla beraber, bir başka makalede, İsa Mesih kral iken bazı ölümlü insanların Tanrı'nın Hükümranlığı'nda yaşayacağını öğrendik. Bunlar, Mesih döndüğünde hâlâ hayatta olanlar ve Müjde'yi bilmeyen insanlar olacak. Tanrı merhametlidir, öyle ki insanların Efendimiz İsa aracılığıyla sağlanan kurtuluşu öğrenebilmelerin için onlara bu zamanı ayırmıştır. Eğer bu süre boyunca tövbe eder, Efendimiz İsa'yı kurtarıcıları olarak kabul eder ve inanlı yaşamlar sürerlerse, onlar da en sonunda sonsuz yaşama kavuşacak. Mesih İsa'nın kral olarak hüküm süreceği bu dönem 1 000 yıl sürecek (Va. 20:4-6). Biz bu dönemi 'Milenyum'¹ olarak adlandırıyoruz. Milenyum, özellikle ölümsüz kılınmış olanlar için harika bir dönem olacak, ancak büsbütün mükemmel olmayacak. Ölümlü insanlar hâlâ günah işleyebilecekleri bir insan doğasına sahip olmaya devam edecek ve hâlâ yaşlanıp ölecekler.

Milenyum'un Ardından

Güzel dünyasını Kendisi'ne kulluk etmeyi seçen ve günahtan arınan insanlarla doldurmak, Tanrı'nın öncesiz tasarısıdır. Bu amaç, Milenyum'un sonunda gerçekleştirilecektir. Dünya o zaman mükemmel kılınacak, hiçbir insan doğası kalmayacak, günah ve ölüm ortadan kalkmış olacak. 1000 yıldan sonra yalnızca ölümsüz kılınmış inananlar² yaşama ayrıcalığına sahip olacak. Bundan sonra, Mesih Hükümranlık'ı Tanrı'ya teslim edecek. Bu, Tanrı'nın günahtan arınmış insanlar arasında sonsuza dek yaşayacağı sonu gelmez bir dönem olacak. Kutsal Kitap bunu Tanrı'nın "herkese her şey" olacağı bir dönem olarak tanımlar" (1Ko. 15:28).

Bunun için, Efendimiz İsa Mesih'in bu yeryüzüne dönüşünden sonra çok farklı iki aşama, daha doğrusu çağ olacaktır.

  1. Mesih'in 1 000 yılık egemenliği-Milenyum
  2. Bundan sonra, bütün günahların ve ölümün ortadan kalkacağı dönem- Tanrı, kusursuz bir dünyada ölümsüz inanlılarla sonsuza kadar yaşayacaktır.

Milenyum Süresince Yaşayan İnsanlar

1. Gerçek inanlılara Mesih'in dönüşünde ölümsüz yaşam verilecek-Dünyayı, Mesih'in yönetiminin üyeleri olarak O'nunla birlikte yönetecekler. Ayrıca ölümlü insanlara Tanrı'nın yolunu öğretecekler.

Mesih'i öven bu ölümsüz inanlılar Vahiy 5: 9-11'da şöyle tanımlanır:

"Yeni bir ezgi söylüyorlardı: 'Kitabı almaya, mühürlerini açmaya layıksın sen. Çünkü boğazlandın ve kanınla Tanrı'ya her soydan, her dilden, her halktan, her ulustan insanlar satın aldın. Onları Tanrımız için kâhinler krallığı kıldın. Onlar yeryüzünde hükümranlık sürecekler.'"

2. Mesih'in dönüşünde hâlâ hayatta olan Yahudiler, O'nu gördüklerinde kralları olarak kabul edecek-Bu Yahudiler'in Tanrı'nın Hükümranlığı'nda ölümlü insanlar olarak yaşamalarına izin verilecek. Onlar İsrail topraklarında yaşayacak ve ulusların başı olacaklar (Yas. 28:13). Büyük nimetler elde edecekler ve onlara Tanrı'nın yolu öğretilecek. On iki elçi onları Mesih'in adına yönetecek (Mat. 19:28; Luk 22:28-30).

3. Mesih'in dönüşünde hâlâ hayatta olan ve Mesih'i kral olarak kabul eden diğer uluslardan insanlar-Onların bu dönem boyunca ölümlü insanlar olarak yaşamalarına ve Tanrı hakkında bilgi edinmelerine izin verilecek. Yeşaya 2:2-3'te şöyle söylenmiştir:

"RAB'bin Tapınağı'nın kurulduğu dağ, son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi. Birçok halk gelecek, 'Haydi, RAB'bin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım' diyecekler, 'O bize kendi yolunu öğretsin, biz de O'nun yolundan gidelim.' Çünkü yasa Siyon'dan, RAB'bin sözü Yeruşalim'den çıkacak."

Yeruşalim: Dünya Başkenti

Efendimiz İsa, dünyanın başkenti olacak olan Yeruşalim kentinden kral olarak hükümranlık sürecek. Yukarıdaki ayet, Tanrı Sözü'nün Yeruşalim'den çıkacağını göstermektedir. Bu, krala kulak veren ve boyun eğen herkese sevgi, neşe ve huzur getirecek.

Mesih'in yönetimi kusursuz olacak ve ulusları doğruluk, bilgelik ve yetkiyle yönetecek. Dünyamızın yoksulluk, zulüm ve açlık gibi sorunları çözülecek. Ölümlü nüfus arasındaki kötülük denetim altına alınacak.

"Çünkü senin hükümlerin yeryüzünde oldukça, dünyada oturanlar doğruluk öğrenirler." (Yşa. 26:9 KMEYA).

Eski Antlaşma peygamberi Yeremya, Yeruşalim'in bütün dünyanın başkenti olacağını doğrular ve günahın dizginleneceğini gösterir:

"O zaman Yeruşalim'e, 'RAB'bin Tahtı' diyecekler. RAB'bin adını onurlandırmak için bütün uluslar Yeruşalim'de toplanacak. Bundan böyle kötü yüreklerinin inadı uyarınca davranmayacaklar" (Yer. 3:17).

Milenyum Sırasınca Yaşam

1. Herkes için bol bol yiyecek-Adem'in günahı yüzünden toprağın üzerine gelen lânet (Yar. 3:17-19) kalkacak ve yeryüzü olağanüstü bir biçimde verimli kılınacak. Mezmurlar 72:16 şöyle diyor:

"Yeryüzünde tahıl bolluğu olacak, dağların tepesi ekinlerle dolup taşacak, toprağının ürünü Lübnan'ınki gibi olacak" (YDÇ)

Dağ başları çoğunlukla çıplaktır. Eğer dağların tepesinde ekin varsa, vadilerde muazzam bir bolluk olacaktır. O günlerde çöller bile verimli kılınacak:

"Çöl ve kurak toprak sevinecek, bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek. Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, sevincini haykıracak" (Yşa. 35:1-2).

2. Zihnin ve bedenin iyileşmesi-Bu berekete çok daha iyi bir sağlık eşlik edecek. Efendimiz İsa Mesih iki bin yıl önce yeryüzünde yaşarken, Tanrı'nın gücünü kullanarak birçok hasta insanı iyileştirdi. Bu güç Tanrı'nın Hükümranlığı'nda yeniden görülecektir.

Yeşaya 35:5-6'da şunları okuyoruz:

"O zaman körlerin gözleri, Sağırların kulakları açılacak; Topallar geyik gibi sıçrayacak, Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili."

3. Ölümlü insanlar daha uzun yaşayacak-Yeşaya 65:19-20 ayetlerinde, ölümlü insanların şu anda olduğundan çok daha uzun yaşayacakları açıklanmıştır. Öyle ki, 100 yaşında ölen biri genç kabul edilecek:

"Yeruşalim için sevinecek, halkım için coşacağım. Orada ağlayış ve feryat duyulmayacak artık. Orada birkaç gün yaşayıp ölen bebekler olmayacak, yaşını başını almadan kimse ölümü tatmayacak. Yüz yaşında ölen genç, yüz yaşına basmayan kişi lanetli sayılacak."

Tanrı Vaadini Tutar

Bu vaatler Tanrı'dan gelmektedir ve O güvenilir bir Tanrı'dır. Yeşaya 55:6-11'i okuyun ve özellikle Tanrı'nın 11. ayette söylediklerine dikkat edin:

"Ağzımdan çıkan söz. . . . . bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır."

O halde, "RAB'bin kurtardıkları[nın] dönece[ği], sevinçle haykırarak Siyon'a varaca[ğı]" anı sevinçle bekleyebiliriz. "Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kaçacak" (Yşa. 35:10).

Milemyum'un Bitimi ve Mükemmelik Dönemi

Milenyum, dünyanın aşama aşama Tanrı'nın onu ilk yarattığı duruma geri döneceği bir dönem olacak. Tanrı'nın Bizzat halkıyla yaşaması için, dünyanın daha önceki gibi 'çok iyi' olması gerektir. 1 000 yılın sonuna doğru, ölümlü insanların bir kısmı, son bir insan kötülüğü uyarınca Efendimiz İsa'nın yönetimine isyan edecek. Elbette Mesih bu isyanı büsbütün alt edecektir. Kendisi, Tanrı'nın bütün düşmanları yok edilene dek, sonunda ise günahı ve ölümü yeryüzünden kaldırana dek hükümranlık sürecek. Daha sonra Hükümranlık'ı Babası'na teslim edecek:

"Bundan sonra Mesih. . . . . her gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek O'nun egemenlik sürmesi gerekir" (1Ko. 15:24-26 TCL02).
"Ölümü sonsuza dek yutacak. Egemen RAB bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak. Çünkü RAB böyle diyor" (Yşa. 25:8).

Ancak o zaman bu dünya asla son bulmayacak bir barışa sahip olacak. Dünya nihayet tümüyle kutsal ve günahsız olan Tanrı'nın insanlarla yaşayabileceği bir yer olacaktır. Tüm dünya Tanrı'nın yüceliğiyle dolacak. O -ulu Yaradan- dünyayı Kendi ruhuyla dolduracak.

"Tahttan gür bir ses duydum. Şöyle diyordu: 'İşte bakın, Tanrı'nın konutu insanlarla birlikte! Tanrı insanlarla bir arada yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacak. Tanrı da onlarla birlikte olacak ve gözlerinden tüm gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de acı olacak. Çünkü öncekiler ortadan kalktı'" (Vahiy 21:3-4).