Bütün Makaleler

New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler binasının önündeki meydanın duvarında, Yeşaya 2:4'ten alıntılanan şu Kutsal Kitap ayeti yazılıdır:

Short and simple blog posts are the best way to keep your visitors in the loop. Exciting introductory paragraph and a brief, informative content will ensure that your readers will keep coming for more news.