Teslis

Yeşaya 9:6

Onun adı . . . Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

SORUN

Yeşaya Mesih'ten "Güçlü Tanrı, Ebedi Baba" diye söz ettiğinden, bu ayet Mesih'in Tanrılığına bir kanıt olarak kullanılıyor.

ÇÖZÜM

1. Yeşaya, O'nun henüz "Güçlü Tanrı, Ebedi Baba" olduğundan değil, gelecekte bu şekilde adlandırılacağından bahsediyor (bkz. Egemenlik Çağı'nda, ayet 7). Egemenlik işleri Mesih tarafından yerine getirilecek olmasına karşın, bunu sağlayacak olan Her Şeye Egemen RAB'in (Ordular Yahvesi'nin) gayretidir (9:7). İsa'nın dediği gibi: "Ben kendi kendime hiçbir şey yapamam" (Yuhanna 5:30 KKDEU).

2. "Güçlü Tanrı" - İsa, Babası'nın gücü ve görkemi içinde geldiğinde, Egemenlik Çağı'nda "güçlü Tanrı" olacak (Matta 16:27). Mesih, bu unvana tümüyle layıktır. Bir melek için, "benim (Tanrı'nın) ismim ondadır" diye yazılmıştır (Çıkış 23:21 KMEYA). İsa meleklerden çok daha üstün olan adı miras almıştır (İbraniler 1:4). Bu nedenle İsa Tanrısal unvanlar ile anılmaya layıktır. İsrailoğulları'nın önünde duran meleğin, Tanrı'nın adını taşıması onun "Tanrı'nın kendisi" olduğu anlamına gelmediği gibi, İsa'nın da "Tanrı'nın kendisi" olduğu anlamına gelmez.

3. "Ebedi Baba" - Mesih, hükümranlığında bir Kral olarak aşağıdaki iki nedenden ötürü "ebedi Baba" ismini taşıyacaktır.

a. O, Egemenlik Çağı'nda ölümlü uluslara bir baba olacak. "Ve Yeruşalim halkına, Yahuda evine o baba olacak. Atadan toruna babasının evinin tüm görkemi. . . . . onun üzerine asılacak." (İşaya 22:21-24 YDÇ). Mesih, bir baba ile oğul arasındaki ilişki benzeri olarak adalet, hikmet, kuvvet ve anlayış gösterecektir (İşaya 11 KMEYA). Elçi Pavlus'un mektuplarında da baba benzeri bir kişilik sergilenmiştir: "Bunları sizi utandırmak için değil, siz sevgili çocuklarımı uyarmak için yazıyorum. Çünkü Mesih'in yolunda sayısız eğiticiniz olsa da çok sayıda babanız yoktur" (1. Korintliler 4:14‭-‬15); "Bildiğiniz gibi, bir baba çocuklarına nasıl davranırsa, her birinize öyle davrandık" (1. Selanikliler 2:11).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

b. İnananlardan çoğu zaman "kardeşler" diye bahsedilir (örn. 1. Selanikliler 2:14; İbraniler 2:11). O halde onlara "çocuklar" denilmesinin bir sakıncası yoktur: Örneğin, "İşte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar" (İbraniler 2:13 krş. Yeşaya 8:17-18). Yeniden doğmalarına sebep olduğundan, Mesih bu çocukların babasıdır (Yuhanna 3:3-7). Bunlar, Mesih'in göreceği ve hoşnut kalacağı soyudur (Yeşaya 53:10-11 krş. Mezmurlar 45:16 -The Messianic character of this Psalm is indicated by vs. 6 and Heb. 1:8, 9 where it is quoted in a context referring to Christ.)

4. 1. Korintliler 15:22-28, Yeşaya 9:6'nın bir yorumudur. Baba belli bir süreliğine Oğul'a delege edilen bir hakimiyet ve kudret verdi. "Çünkü, 'Tanrı her şeyi Mesih'in ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı.' 'Her şey O'na bağımlı kılındı' sözünün, her şeyi Mesih'e bağımlı kılan Tanrı'yı içermediği açıktır. Her şey Oğul'a bağımlı kılınınca, Oğul da her şeyi kendisine bağımlı kılan Tanrı'ya bağımlı olacaktır. Öyle ki, Tanrı her şeyde her şey olsun" (Ayet 15:27‭-‬28). Oğul'un Baba'ya bağımlı olması, O'na "eş ve eşit" olmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla İsa'nın, Tanrılığın bir parçası olmadığı sonucuna varabiliriz.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

5. İbrani geleneğini yansıtan bu ayet, İsa'nın -Yeşaya da dahil bir çok Yahudi gibi- Tanrı'nın ismi ile çağrılacağı hususuna değinmektedir. Dahası, bu unvan Üçlü Birlik inancı ile çelişmektedir. Çünkü geleneksel düşünceye göre Mesih, "Baba" değildir. Ayrıca "Güçlü Tanrı" olarak tercüme edilen İbranice "El Gibbor" ifadesi Eski Antlaşma'da diğer insanlar için "kahraman" anlamında kullanılmıştır.

Benzer şekilde, Mesih Babası'nın adı ile gelecektir (Yuhanna 5:43).

Ebedi "süreklilik", "devamlılık" anlamına gelir. Robert Young, Analytical Concordance to the Holy Bible, (Londra: Lutterworth Press, 1965). Aynı İbranice sözcük olan "ad", Habakkuk 3:16'da dağ anlamında kullanılmıştır. "Ebedi Baba", "öncesiz ve sonrasız olan Baba" anlamına gelmez.

Yeniden doğumu etkileyen etkin etmen, Tanrı'nın diri sözleridir.

Matta 1:23

"'İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.' İmmanuel, Tanrı bizimle demektir."

SORUN

Matta, İsa'dan "Tanrı bizimle" diye söz ettiğinden, bu ayet, O'nun Tanrı olduğunu kanıtlamak üzere alıntılanır.

ÇÖZÜM

1. İmmanuel sözcüğü İbranice bir addır ve yorum anlamı "Tanrı bizimle❞dir. İbraniler çocuklarına çoğu zaman Tanrı'ya ve O'nun niteliklerine değinen adlar verir. Örneğin, İlayas adı "Tanrı Yahve", Samuel adı "Adı Tanrı" anlamına gelir.

2. Tanrı'nın İsa'yla birlikte, İsa'nın da aramızda olması İsa'yı Yahve yapmaz. İsa bir dulun oğlunu dirilttiğinde, mucizeyi gören halk, "Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı!" ve "Tanrı, halkının yardımına geldi!" diyerek Tanrı'yı yüceltmiştir (Luka 7:16). Bu mucizeye tanık olmuş o insanların, İsa'nın Tanrı olduğuna inanmadıklarına dikkat edin. Nitekim, onların yere kapanıp İsa'ya tapındıklarına dair bir ayrıntı yoktur. Halk İsa'dan bir "tanrı" diye değil, bir "peygamber" diye söz etmiştir. Daha doğrusu, Tanrı'nın mucize gerçekleştirmek üzere İsa'yı kullandığını anlamışlardır. Bu anlamda, "Tanrı halkının yardımına geldi", "Tanrı bizimle❞ydi. İsa'dan "Tanrı bizimle" diye söz edilirken, Tanrı'nın İsa ARACILIĞI ile çalıştığı bellenmişse, O'nun Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olduğuna inanmaya yönlendirecek herhangi bir kafa karışıklığı olmayacaktır.

3. Frequently asked question

Click here and start typing. Eum fugiat quo voluptas nulla pariatur at vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate.