Müjde Nedir?

Müjde

Sevindirici Haber

Herkes sevindirici bir haber duymaktan hoşlanır ve İncil bildirisi sevindirici bir haberdir! Gerçekten de 'İncil' sözcüğü 'sevindirici haber', 'iyi haber' ya da 'müjde' anlamına gelir.

Yeni Antlaşma'nın ilk dört bölümüne çoğu zaman İncil adı verilir çünkü bunlar Efendimiz İsa Mesih'le ilgili sevindirici haberler içerirler.

Bu Kutsal Kitap bölümleri sevindirici haberin sadece bir kısmıdır.


İsa Tanrı'nın Oğlu'dur ve O'nun annesi bakire Meryem'di. İsa yaşayış biçimiyle bize Tanrı'nın kişiliğini, özellikle de Tanrı'nın sevgisini ve şefkatini gösterdi. Ayrıca gerçekleştirdiği mucizelerle Tanrı'nın muazzam gücünü de gösterdi. Ancak İsa hakkındaki en muhteşem şey, asla günah işlememiş olmasıdır. Ömrü boyunca denenmesine rağmen günah işlememiştir. En büyük denenmelerinden biri de haç üstünde utanç ve acı verici bir ölümden kaçınmakla ilgiliydi, fakat İsa bunu da Tanrı'nın istemi ve tasarısının bir parçası olarak kabul etti. Günaha karşı verdiği mücadeleden galip çıkarsa, Babası'nın O'na sonsuz yaşam vereceğini biliyordu. Efendimiz İsa, ölümden dirilen ve yaşamaya devam eden tek insandır. Sevindirici haber budur! İsa, günahlarımızın bağışlanması ve sonsuz yaşama kavuşmamız için bize bir yol açtı. Bunu mümkün kılmak için mükemmel bir yaşam sürdü ve Tanrı'nın istemine boyun eğerek canını verdi. O halde sevindirici haber şudur ki, Tanrı günah ve ölümden bir çıkış yolu açmıştır. Çokça minnettar olmak için ne kadar iyi bir nedenimiz var.

Dahası Var!

Dirilişinden sonra, Efendimiz İsa Babası'yla birlikte olmak üzere göğe yükseldi (Ha.İş 1: 9-11) ve hâlâ oradadır. Ancak yakında yeryüzüne dönecek. Vahiy 1:7'de, Efendimiz İsa'nın dönüşü dört gözle beklenilmektedir:

"İşte bulutlarla geliyor. Her göz O'nu görecek. Bedenini delenler de O'nu görecek. Evet, yeryüzündeki tüm oymaklar O'nun için dövünecekler. Amin."

İsa Mesih geri döndüğünde, burada, bu yeryüzünde Tanrı'nın Hükümranlığı'nı kuracak. Tanrı'nın Hükümranlığı yeryüzünün tümünü kapsayacak ve dünya çok farklı bir yer olacak. Sonunda şunlar olacak:

  • Artık savaş olmayacak
  • Artık acı olmayacak
  • Artık üzüntü olmayacak
  • Artık günah olmayacak
  • Artık ölüm olmayacak

Yeşaya 25:8'de bu dönemden şöyle söz edilmiştir:

"Ölümü sonsuza dek yutacak. Egemen RAB bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak. Çünkü RAB böyle diyor."

Tanrı yeryüzünde kurulacak olan bu Hükümranlık'ta bir yer teklif ediyor. Bu harika bir teklif ve bizim onu kabul etmemizi istiyor. Elbette, bununla ilgili koşullar var. Bu nedenle, Tanrı'nın şimdiki yaşamlarımızda nasıl devam etmemizi istediğini öğrenmek için Tanrı'nın Sözü olan Kutsal Kitap'ı okumamız gerekecektir.

Müjde, Eski Antlaşma Döneminde İnsanlar Tarafından Biliniyordu

Müjde, Tanrı'nın Hükümranlığı ve Efendimiz İsa Mesih'in sevindirici haberidir. Yeni Antlaşma bize Müjde'nin İbrahim'e duyurulduğunu söyler:

"Tanrı'nın ulusları iman kuralı uyarınca doğrulukla donattığını öngören Kutsal Yazı, Sevindirici Haber'i İbrahim'e önceden müjdeledi: 'Tüm uluslar senin aracılığınla kutsanacak'" (Gal. 3:8).

Tanrı, imanı ve itaati nedeniyle İbrahim'e vaatlerde bulundu. İbrahim'e İsrail topraklarını sonsuza dek miras alacağı söylendi. Ancak İbrahim yaşlandı ve Tanrı'nın kendisine vaat ettiği toprakların hiçbirine sahip olamadan öldü.

Ancak biliyoruz ki, Tanrı her zaman verdiği sözleri tutar. Tanrı'nın kendisine vaat ettiği toprağı alabilmesi için İbrahim'in ölümden diriltilmesi gerekiyor ve Kutsal Kitap'ta İbrahim'in dirilişe inandığı belirtilmiştir:

"İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile diriltebileceğini düşündü" (İbr. 11:19).

Ayrıca, İbrahim'in İsrail topraklarını sonsuza dek miras alabilmesi için kendisine sonsuz yaşam verilmelidir. İsrail toprakları gelecek Hükümranlığın merkezinde olacak. Efendimiz İsa döndüğünde, İbrahim ölümden diriltilecek ve yeryüzünde kurulacak olan Tanrı'nın Hükümranlığı'nda kendisine bir yer verilecek.

O halde İbrahim, ölümden sonraki yaşamla ilgili sevindirici haberi biliyordu ve Tanrı'nın Hükümranlığı'nı dört gözle bekliyordu:

"Çünkü [İbrahim] mimarı ve kurucusu Tanrı olan sağlam temelli kenti gözlemekteydi" (İbr. 11:10).

Başka makalelerde Tanrı'nın İbrahim'e verdiği vaatlere ilişkin daha fazla bilgi edineceksiniz.

İsa Mesih yeryüzüne ne zaman dönecek?

Efendimiz İsa'nın dünyaya ne zaman döneceğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak, bugün dünyada yaşanan olaylardan, yakında geri döneceğini anlıyoruz. Yaklaşık 2 000 yıldır Yahudiler'in kendilerine ait bir toprakları yoktu, diğer uluslar arasında dağılmış durumdalardı. Ancak şimdi birçok Yahudi İsrail topraklarına geri dönmüş bulunmaktadır. Kutsal Kitap'ta, Yahudiler'in Mesih'in ikinci gelişinden önce ülkelerine dönecekleri binlerce yıl önceden bildirilmiştir.

Bugün dünya şiddet ve suçlarla örülmüş ve insanlar kendilerini denetlemeden istedikleri gibi davranıyorlar. Dünyanın her yerinde savaşlar, kıtlıklar ve korkunç hastalıklar var. İnsanlar gelecekten korkuyor. İsa, "Dünyanın başına gelecek olayların korkusundan insanlar bayılacak" demişti (Luk. 21:26). İsa ayrıca, tüm bunlar olurken, dönüşünün çok yakın olacağını da söylemişti. Başka makalelerde daha fazlasını öğreneceksiniz.

İsa Mesih Dünyaya Kral Olmak İçin Gelecek

İsa, Roma valisi Pontius Pilatus'a kral olmak için doğduğunu söylemişti. Üzerinde öldüğü haçın üstünde şu yazıyordu: "Bu, Yahudiler'in kralı İsa'dır". Ama İsa geri döndüğünde, yalnızca Yahudiler'in kralı olmayacak, bütün dünyanın kralı olacak. Tanrı bu durumdan binlerce yıl önce söz etmişti. 72. Mezmur'u kaleme alan peygamber o anı dört gözle bekliyordu. 8. ayette şöyle yazılmıştır:

"[İsa] egemenlik sürsün denizden denize, Fırat'tan yeryüzünün ucuna dek!"

İsrail topraklarında bulunan Yeruşalim (Kudüs) şehri, Tanrı'nın gelecek Hükümranlığı'nın başkenti olacak. İsa Mesih, bütün yeryüzünün kralı olarak Yeruşalim'den egemenlik sürecek. İsrail'in ikinci kralı Davut, soyundan gelecek olan İsa Mesih'in Yeruşalim'den hükümdarlık yapacağı zamanı dört gözle bekliyordu.

İsa Mesih Yeryüzüne Geldiğinde Ne Olacak?

Mesih, Müjde'yi işiten herkesi ölümden diriltecek. Sonra işitmiş olan herkesi -hem döndüğünde hâlâ hayatta olanları hem de ölümden diriltilmiş olanları- yargılayacak. Yalnızca Tanrı'nın istemiyle hayatlarını doğru kılanlara sonsuz bir yaşam ve Tanrı'nın yeryüzündeki Hükümranlığı'nda bir yer verilecek.

Tanrı'nın Hükümranlığı muazzam bir mutluluk dönemi olacak, ancak Mesih Tanrı'nın bütün düşmanlarını mağlup edene kadar kusursuz olmayacak. Ancak o zaman artık günah ve ölüm olmayacak. Tanrı "herkese her şey" olacak ve dünya nihayet, tıpkı Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı gibi, mükemmel olacak. İsa öğrencilerine, "Hükümranlığın gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun" diye dua etmeleri gerektiğini belirtmişti (Mat. 6:10).

Müjde'nin, öldükten sonra cennete gitmekle ilgili olmadığına dikkat edin. Bu fikir, Kutsal Kitap'ın öğretisi değildir. Müjde, bu yeryüzünde edineceğimiz sonsuz yaşamla ilgilidir.

Elçi Pavlus bu zamanı dört gözle bekliyordu:

"Bundan böyle benim için doğruluk tacı hazır bekliyor. Adil Yargıç olan Rab O Gün onu bana, üstelik yalnız bana değil, O'nun görkemle gelişini sevgiyle bekleyen herkese verecektir" (2Ti. 4:8).
"Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da RAB'bin yüceliğinin bilgisiyle dolacak" (Hab. 2:14).

Müjde'nin muhteşem bildirisi şudur ki, Tanrı'nın Hükümranlığı'nın bir parçası olabiliriz.

Tanrı'nın Gelecek Yeryüzü Hükümranlığı'nda Bir Yer Nasıl Edinebilirim?

Ne denli günahkar olduğumuzu ve bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız.

Elçi Pavlus Atina'dayken şöyle dedi:

"Tanrı. . . . . her yerde bütün insanların tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü görevlendirdiği bir adam aracılığıyla dünyayı adaletle yargılayacağı günü saptadı. O'nu ölüler arasından dirilterek tüm insanlığa kanıt sağladı." (Ha.İş 17:30-31).

Tanrı herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Bu, yaşayış biçimini değiştirmeye, kendiniz yerine Tanrı'yı hoşnut etm etmeye karar vermek anlamına gelir. Hepimiz günahkarız, bu yüzden hepimiz tövbe etmeli ve vaftiz edilmeliyiz. Efendimiz İsa'nın bize gösterdiği gibi yaşamaya çalışmalıyız. Bunu yapanlara, İsa Mesih geri döndüğünde sonsuz yaşam verecek.