Yüce Görev

04/04/2023

Yaşam Önderimiz İsa Mesih Kutsal Yazılar'da şöyle diyor: 

"Öbür kentlerde de Tanrı'nın Egemenliği'yle ilgili Müjde'yi yaymam gerek. Çünkü bunun için gönderildim" (Luk. 4:43).

Efendimiz'in onurla taşıdığı ve inanlılar topluluğuna miras bıraktığı bu yüce görevin adı "müjdeleme" işidir.

Efendimiz İsa Mesih, "Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir" diyerek, duyuru işinin son güne dek süreceğini belirtir (Mat. 24:14). Mesihimiz gelene dek korkmadan, yılmadan insanları Tanrı'nın gerçeğini bilmeye ve özgürlüğümüze paydaş olmaya çağırmalıyız.

Elçi Pavlus, "Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir" diyerek, duyuru işinin özdenetim ve yumuşak huyluluk gerektirdiğini bildirir (2Ti. 4:1). O halde, insanları Mesih Müjdesi'ne uymaya çağırırken sürtüşmeye kapılmamak ve herkese uysal davranmakta kararlı olmalıyız.

Her birimiz, Müjde'yi duyurmak kadar Müjde'ye uymak ile de görevliyiz. Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamak, Tanrı sözünü önce kendi yaşamlarında uygulamak, ikiyüzlülüğü üzerinden sıyırıp atmak her Mesih inanlısının yükümlülüğüdür. Bu konuda Efendimizin uyarısı oldukça açıktır: 

"Ferisiler'in mayasından –yani, ikiyüzlülükten– kaçının" (Luk. 12:1);
"Size şunu söyleyeyim: Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisiler'inkini aşmadıkça, Göklerin Egemenliği'ne asla giremezsiniz" (Mat. 5:29).

İsa diyor ki, 

"Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. . . . . Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız'ı yüceltsinler" (Mat. 15:14, 16).

Böyle bir övgüye yaraşır olmak için, Tanrı'nın diri ve etkin sözünün sarsılmaz gerçeklerini anlatmaya ve gereği gibi yaşamaya gayret edelim. "Ben özgürüm, kimsenin kölesi değilim. Ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum" diye yazan Elçi Pavlus'un Müjde'yi yayma yöntemini örnek alalım (1Ko. 9-19). İyi niyetle toplamaya çalışırken, farkında olmadan dağıtmamak için duyurmak ve yol göstermekte bilgece davranalım.